Voor het derde jaar op rij ging het regentonnen promotieteam weer op pad tijdens de Bloemenjaarmarkt om de kortingsbon voor een regenton onder de aandacht van inwoners van de gemeente Groningen te brengen. Net als voorgaande jaren geeft de gemeente met de kortingsbon 17,50 euro korting op deze bon. Nu het alweer een erg droog voorjaar is, is de noodzaak des te urgenter om de tuin op een duurzame manier van water te voorzien! Heb jij nog geen kortingsbon? Dowload ‘m hier!

Kies bewust, kies voor een groene tuin!
Is je nieuwbouwhuis klaar, maar moet je het tuinplan nog maken?
Heb je een tegeltuin en wil je eigenlijk liever een groene tuin?

Groene vingers -of juist niet: deze korte cursus kan je helpen om een mooie, kleur- en natuurrijke tuin in te richten.
De cursus duurt slechts vier avonden.
In Groningen start de cursus op 11 april 2019 in Vinkhuizen.
Woon je in de gemeente Groningen en heb je een stadjers pas, dan heb je recht op korting! Informeer naar de mogelijkheden!

Thema’s:
• Het hele jaar door bloei
* Eetbare tuin
• Toepassen van beplanting om o.a vogels, bijen en vlinders te lokken 
• Gebruik van natuurlijke materialen voor bv het maken van de erfgrens
• Hergebruik van materialen
• Het afkoppelen van hemelwater en water in de tuin
• De gevolgen van verharding en mogelijkheden van half verharding
• Onderhoud van de tuin
   Groene daken

Groningen
Data: donderdag 11 en 18 april en 2 en 9 mei van 19.30 u tot 21.30 u
Locatie: ‘t Vinkhuys in Vinkhuizen.
Kosten : € 80,00 inclusief consumptie
Minimaal 10, maximaal 15 deelnemers

Geef je hier op!

Een mooi moment voor initiatiefnemer Harry Bos en de bewoners van de Adelheidstraat: op vrijdag 22 maart plantte wijkwethouder Carine Bloemhoff het eerste plantje van GrunnGras, een reeks groene stoeptegels ontworpen door kunstenaar Martin Borchert. In de hele Adelheidstraat ‘piepen’ nu plantjes als tijm, stekelnootje, Waldsteinia en Finca tussen de stoeptegels door.  

Bekijk hier het leuke filmpje van OOG TV

Het begon allemaal met de G100, in september 2018. Bewoners van de Oranjebuurt praatten met elkaar over plannen voor hun wijk. Bewoners wilden o.a. meer groen en een huiskamer voor de buurt. Twee maand later werd één van de wensen al vervuld: het lege pand van de Mitra werd omgetoverd tot een buurthuiskamer.

Hele straat

Nu nog meer groen. Initiatiefnemer Harry Bos wilde geveltuinen en boomspiegels in de straat. Hij nam hiervoor contact op met Laurens Stiekema van de gemeente Groningen. “Laurens zei: het zou nog mooier zijn als je het met de héle straat deed. Dus ben ik alle deuren langs gegaan om over het idee te praten. Iedereen wilde meedoen.”

Samenwerking

Ondertussen had Harry ook kunstenaar Martin Borchert ontmoet. Hij nodigde hem uit in de spiksplinternieuwe huiskamer om zijn GrunnGras te presenteren. Martin liep al een tijdje rond met zijn ideeën over groene stoeptegels en zocht een gelegenheid het uit te werken. Hij ging graag de samenwerking aan.

Gelukkig

Martin werd geïnspireerd door de aanleg van geveltuintjes en andere initiatieven die ervoor pleiten om tegels te vervangen voor groen. Meer groen is beter voor de afwatering van regenwater en gaat de opwarming van de stad tegen, ook wel ‘hittestress’ genoemd. “En van groen wordt je gewoon gelukkig”, zegt Martin lachend.

Gemeente bestraat óók

Hij vervolgt: “Ik dacht: deze initiatieven vragen van bewoners om hun tuin te ‘ontstraten’ maar als gemeente bestraat je óók meters stoep.” Hij wijst naar de stoeptegels rond de  bomen in de straat. “Niemand komt hier. Deze ruimte wordt gewoon niet gebruikt.”

Oude stoeptegels

Hij liet een wegenbouwer een ‘kwart rond’ uit oude stoeptegels zagen. Door een stuk met deze tegels te bestraten ontstaat er ruimte voor groen. “En: we hergebruiken materiaal. Nog een ander voordeel is dat oude tegels makkelijker zagen.”

Zelf invloed

Harry: “Na Martins presentatie raakte iedereen enthousiast over GrunnGras. Nu leggen we groene stoeptegels aan in de hele straat, helemaal tot en met de Jumbo. Ik vind het fijn dat je op deze manier zelf invloed kunt uitoefenen op je omgeving. Ik geloof erg in burgerparticipatie.”

Meer informatie over GrunnGras? Neem contact op met Martin Borchert, info@martinborchert.com


Op maandagavond 18 maart organiseren de gemeente Groningen, Operatie Steenbreek Groningen, de Korenbloem, tuinen met visie en Grunndak een informatieavond voor alle ‘nieuwbouwers’ in de gemeente Groningen. Tijdens deze bijeenkomst informeren de partijen over het inrichten van groene tuinen en daktuinen. Daarnaast komt ook inrichting van de groene inrichting van de buurt aan bod: welke wensen zijn er? Wat zijn de mogelijkheden in de gemeente Groningen?


Bij alle inspanningen en alle keuzes die rondom een verhuizing naar een nieuwbouwwoning komen kijken, delft de tuin nog wel eens het onderspit. Om bewoners die een nieuwbouwwoning hebben gekocht tegemoet te komen wordt deze informatiebijeenkomst georganiseerd. Maar natuurlijk is iedereen met tuinkriebels welkom!

Waarom een groene tuin
Tijdens de avond passeren de voordelen van een groene tuin de revue en welke waarde het toevoegt aan de leefomgeving. Deelnemers krijgen tips hoe zij zelf met weinig onderhoud toch een groene tuin kunt creëren. Daarnaast kunnen zij in gesprek over hun wensen voor de groene inrichting van de buurt.

Praktische informatie
De bijeenkomst is op maandagavond 18 maart in SWS de Meeroevers: Meeroeverslaan 312 te Meerstad. Opgave gewenst, bij Rixt van Gosliga: info@dekorenbloemtuinen.nl

Operatie Steenbreek Groningen
Het klimaat verandert. Steeds vaker krijgen we te maken met hoge temperaturen en regenbuien nemen in aantal toe en worden intenser. Het verstenen van tuinen, een trend in de afgelopen jaren en toename van bebouwing veroorzaken wateroverlast, verhoging van de temperatuur en achteruitgang van de biodiversiteit.Groene tuinen en daktuinen zijn een eenvoudige oplossing om deze nadelige gevolgen aan te pakken.
Met een heel pakket aan acties, markten, kortingsregelingen en zelfs een eigen Groninger tv-serie GoudGroen (ook op YouTube!), enthousiasmeren de ambassadeurs van Operatie Steenbreek zoveel mogelijk Groningers voor het vergroenen van hun tuin. Kijk voor meer informatie op groningen.operatiesteenbreek.nl

Tegels eruit, tuin erin!
Gemeente Groningen is actief als lid van Operatie Steenbreek: een landelijke campagne voor vergroening van tuinen, om zo de oprukkende ‘verstening’ van tuinen tegen te gaan. Onder het motto tegels eruit, tuin erin’, vinden door heel Nederland acties plaats.

Het afgelopen jaar hebben 600 bewoners in samenwerking met de Gemeente Groningen een geveltuin aangelegd. Fantastisch om te zien hoeveel mensen in actie komen voor een groene straat. Hierdoor is er een lint van 2 kilometer groen bij gekomen! Een prachtig resultaat! ‘De aanleg van 40 nieuwe tuintjes staat alweer gepland voor maart 2019, laat de […]

De onafhankelijke stichtingen Entente Florale Nederland en Operatie Steenbreek zijn voornemens om vanaf 1 januari 2019 samen te gaan. Voornaamste reden hiervoor is dat beide organisaties al geruime tijd inhoudelijk nauw samenwerken en in dezelfde persoon het bestuurssecretariaat delen.
De gezamenlijke boodschap wordt dan met de gebundelde kracht, aanwezige knowhow en ervaring, onder één noemer onder de aandacht gebracht. Namelijk: Het uitgangspunt dat groen de motor is voor een duurzame leefomgeving. Met daaraan gekoppeld het streven naar een goede toepassing van groen zowel in de private als in de publieke ruimte en het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners en bedrijfsleven daarbij.

De besturen van beide organisaties hebben fiat gegeven om dit samengaan nader te onderzoeken. Het streven is om medio december in de respectievelijke bestuursvergaderingen het definitieve besluit ten aanzien van dit samengaan vast te stellen. Het voornemen is om vanaf het nieuwe jaar het gezamenlijke activiteitenprogramma voort te zetten. Hoe dit programma er voor 2019 concreet komt uit te zien, wordt in de komende periode nader bepaald. Dit geldt ook voor de nieuwe bestuurssamenstelling.

Samenwerking
Vanaf de oprichting van Operatie Steenbreek in 2015 werden er al veel activiteiten in samenwerking met Entente Florale Nederland uitgevoerd, zoals de Nationale Groendag, workshops en kennisdagen, alsmede de informatieverspreiding middels de digitale en papieren kanalen.

Privaat en openbaar
Waar Entente Florale Nederland zich met de Vitale Groene Stad richt op de openbare ruimte ligt de aandacht bij Operatie Steenbreek op de private ruimte (tuinen en bedrijventerreinen). Door de overlap van de werkzaamheden middels het secretariaat, de activiteiten, het uitgebreide netwerk maar ook door het uitdragen van de vergelijkbare doelstelling is een samengaan de meest logische vervolgstap in verband met de groei van de organisatie.

27 oktober –  14:00 – 18:00
Net als vorig jaar vindt in de boerderij de duurzaamheidsmarkt van de Global Goals werkgroep plaats. Veel standhouders met duurzame producten, leuke pitches en workshops en de uitreiking van de trofee voor de duurzaamste ondernemer van Ten Boer.

Datum: 27 oktober
Tijd: 14:00 – 18:00
In en rond de boerderij Woldwijk
Wolddijk 7 Ten Boer

GroenLinks reikt Groene Lintjes uit

De jury: “Dankzij Steenbreek hebben al vele eigenaren van betegelde tuinen en pleinen hun stenen vervangen voor groene planten. Minder steen beperkt de temperatuurstijging en voorkomt wateroverlast elders.”D

De twee andere groene lintjes werden uitgereikt aan het proefveld in Haren en energiecoöperatie in Ten Boer:

Het Proefveld in Haren “In deze tuin kunnen klanten zelf groenten, kruiden en fruit oogsten. Het samen telen, verzorgen en oogsten zorgt voor een bijzondere vorm van sociale energie.”

Energiecoöperatie Ten Boer “De leden van de coöperatie plaatsten gezamenlijk 200 zonnepanelen op het dak van een voormalige boerderij. Ondertussen is men alweer bezig met een veel groter zonnepanelenproject. Stevige stappen op weg naar een energieneutraal Ten Boer”

Inwoners van de Groningen, Haren en Ten Boer hebben zelf initiatieven genomineerd voor een Lintje. Meer weten? Lees het juryrapport op de website van GroenLinks

(foto: GroenLinks)

De gemeenten Groningen en Ten Boer werken samen aan een toekomstbestendige en leefbare nieuwe gemeente Groningen. Ook de klimaatverandering speelt hierin een rol. Zowel in sterk verstedelijkte gebieden als in het landelijk gebied. Er is reden genoeg om aan de slag te gaan en ons gedegen voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering.

Meer groen
Dit kan ook zeker kansen bieden. Het toevoegen van meer groen is bijvoorbeeld niet alleen maar een maatregel om klimaatverandering in op te vangen. Het voegt ook meer leefplezier toe, draagt bij aan onze gezondheidsdoelstellingen en heeft positieve effecten op bijvoorbeeld ecologie.

Afgelopen zomer
De hitte en droogte van afgelopen zomer illustreren de gevolgen van klimaatverandering goed. Iedereen heeft direct of indirect de gevolgen (in verschillende mate) gevoeld. Of dit
nu verdorde grasvelden, een lagere opbrengst in de landbouw of juist een hogere omzet voor de horecaondernemer is. Verwacht wordt dat situaties zoals afgelopen zomer in de
toekomst vaker gaan voorkomen.

Analyse gevolgen klimaatverandering: klimaatstresstest
In dit document treft een analyse van de gevolgen van de klimaatverandering in het gebied van de huidige gemeente Groningen en gemeente Ten Boer. In deze zogeheten
‘klimaatstresstest’ worden de effecten van wateroverlast, overstromingen, extreem weer, hitte en droogte in beeld gebracht. Lees hier de rapportage van de Klimaatstresstest. 

Stresstest is begin
De stresstest markeert echter pas het begin. De gemeente wil graag met bewoners, ondernemers, instellingen of organisaties in onze gemeente samen aan de slag. De analyse is in eerste instantie bedoeld om bewoners te informeren en met bewoners het gesprek aan te gaan over de wijze waarop iedereen ook in de toekomst in onze gemeente kunnen blijven wonen en werken. In het kader van de stresstest is de gemeente dit gesprek al met grotere bedrijven, organisaties en instellingen gestart. Dit wil de gemeente Groningen nu ook verbreden naar de individuele bewoner en ondernemer. Bijvoorbeeld tijdens festivals als Let’s Gro.