Op maandagavond 18 maart organiseren de gemeente Groningen, Operatie Steenbreek Groningen, de Korenbloem, tuinen met visie en Grunndak een informatieavond voor alle ‘nieuwbouwers’ in de gemeente Groningen. Tijdens deze bijeenkomst informeren de partijen over het inrichten van groene tuinen en daktuinen. Daarnaast komt ook inrichting van de groene inrichting van de buurt aan bod: welke wensen zijn er? Wat zijn de mogelijkheden in de gemeente Groningen?


Bij alle inspanningen en alle keuzes die rondom een verhuizing naar een nieuwbouwwoning komen kijken, delft de tuin nog wel eens het onderspit. Om bewoners die een nieuwbouwwoning hebben gekocht tegemoet te komen wordt deze informatiebijeenkomst georganiseerd. Maar natuurlijk is iedereen met tuinkriebels welkom!

Waarom een groene tuin
Tijdens de avond passeren de voordelen van een groene tuin de revue en welke waarde het toevoegt aan de leefomgeving. Deelnemers krijgen tips hoe zij zelf met weinig onderhoud toch een groene tuin kunt creëren. Daarnaast kunnen zij in gesprek over hun wensen voor de groene inrichting van de buurt.

Praktische informatie
De bijeenkomst is op maandagavond 18 maart in SWS de Meeroevers: Meeroeverslaan 312 te Meerstad. Opgave gewenst, bij Rixt van Gosliga: info@dekorenbloemtuinen.nl

Operatie Steenbreek Groningen
Het klimaat verandert. Steeds vaker krijgen we te maken met hoge temperaturen en regenbuien nemen in aantal toe en worden intenser. Het verstenen van tuinen, een trend in de afgelopen jaren en toename van bebouwing veroorzaken wateroverlast, verhoging van de temperatuur en achteruitgang van de biodiversiteit.Groene tuinen en daktuinen zijn een eenvoudige oplossing om deze nadelige gevolgen aan te pakken.
Met een heel pakket aan acties, markten, kortingsregelingen en zelfs een eigen Groninger tv-serie GoudGroen (ook op YouTube!), enthousiasmeren de ambassadeurs van Operatie Steenbreek zoveel mogelijk Groningers voor het vergroenen van hun tuin. Kijk voor meer informatie op groningen.operatiesteenbreek.nl

Tegels eruit, tuin erin!
Gemeente Groningen is actief als lid van Operatie Steenbreek: een landelijke campagne voor vergroening van tuinen, om zo de oprukkende ‘verstening’ van tuinen tegen te gaan. Onder het motto tegels eruit, tuin erin’, vinden door heel Nederland acties plaats.

Het afgelopen jaar hebben 600 bewoners in samenwerking met de Gemeente Groningen een geveltuin aangelegd. Fantastisch om te zien hoeveel mensen in actie komen voor een groene straat. Hierdoor is er een lint van 2 kilometer groen bij gekomen! Een prachtig resultaat! ‘De aanleg van 40 nieuwe tuintjes staat alweer gepland voor maart 2019, laat de […]

De onafhankelijke stichtingen Entente Florale Nederland en Operatie Steenbreek zijn voornemens om vanaf 1 januari 2019 samen te gaan. Voornaamste reden hiervoor is dat beide organisaties al geruime tijd inhoudelijk nauw samenwerken en in dezelfde persoon het bestuurssecretariaat delen.
De gezamenlijke boodschap wordt dan met de gebundelde kracht, aanwezige knowhow en ervaring, onder één noemer onder de aandacht gebracht. Namelijk: Het uitgangspunt dat groen de motor is voor een duurzame leefomgeving. Met daaraan gekoppeld het streven naar een goede toepassing van groen zowel in de private als in de publieke ruimte en het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners en bedrijfsleven daarbij.

De besturen van beide organisaties hebben fiat gegeven om dit samengaan nader te onderzoeken. Het streven is om medio december in de respectievelijke bestuursvergaderingen het definitieve besluit ten aanzien van dit samengaan vast te stellen. Het voornemen is om vanaf het nieuwe jaar het gezamenlijke activiteitenprogramma voort te zetten. Hoe dit programma er voor 2019 concreet komt uit te zien, wordt in de komende periode nader bepaald. Dit geldt ook voor de nieuwe bestuurssamenstelling.

Samenwerking
Vanaf de oprichting van Operatie Steenbreek in 2015 werden er al veel activiteiten in samenwerking met Entente Florale Nederland uitgevoerd, zoals de Nationale Groendag, workshops en kennisdagen, alsmede de informatieverspreiding middels de digitale en papieren kanalen.

Privaat en openbaar
Waar Entente Florale Nederland zich met de Vitale Groene Stad richt op de openbare ruimte ligt de aandacht bij Operatie Steenbreek op de private ruimte (tuinen en bedrijventerreinen). Door de overlap van de werkzaamheden middels het secretariaat, de activiteiten, het uitgebreide netwerk maar ook door het uitdragen van de vergelijkbare doelstelling is een samengaan de meest logische vervolgstap in verband met de groei van de organisatie.

27 oktober –  14:00 – 18:00
Net als vorig jaar vindt in de boerderij de duurzaamheidsmarkt van de Global Goals werkgroep plaats. Veel standhouders met duurzame producten, leuke pitches en workshops en de uitreiking van de trofee voor de duurzaamste ondernemer van Ten Boer.

Datum: 27 oktober
Tijd: 14:00 – 18:00
In en rond de boerderij Woldwijk
Wolddijk 7 Ten Boer

GroenLinks reikt Groene Lintjes uit

De jury: “Dankzij Steenbreek hebben al vele eigenaren van betegelde tuinen en pleinen hun stenen vervangen voor groene planten. Minder steen beperkt de temperatuurstijging en voorkomt wateroverlast elders.”D

De twee andere groene lintjes werden uitgereikt aan het proefveld in Haren en energiecoöperatie in Ten Boer:

Het Proefveld in Haren “In deze tuin kunnen klanten zelf groenten, kruiden en fruit oogsten. Het samen telen, verzorgen en oogsten zorgt voor een bijzondere vorm van sociale energie.”

Energiecoöperatie Ten Boer “De leden van de coöperatie plaatsten gezamenlijk 200 zonnepanelen op het dak van een voormalige boerderij. Ondertussen is men alweer bezig met een veel groter zonnepanelenproject. Stevige stappen op weg naar een energieneutraal Ten Boer”

Inwoners van de Groningen, Haren en Ten Boer hebben zelf initiatieven genomineerd voor een Lintje. Meer weten? Lees het juryrapport op de website van GroenLinks

(foto: GroenLinks)

De gemeenten Groningen en Ten Boer werken samen aan een toekomstbestendige en leefbare nieuwe gemeente Groningen. Ook de klimaatverandering speelt hierin een rol. Zowel in sterk verstedelijkte gebieden als in het landelijk gebied. Er is reden genoeg om aan de slag te gaan en ons gedegen voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering.

Meer groen
Dit kan ook zeker kansen bieden. Het toevoegen van meer groen is bijvoorbeeld niet alleen maar een maatregel om klimaatverandering in op te vangen. Het voegt ook meer leefplezier toe, draagt bij aan onze gezondheidsdoelstellingen en heeft positieve effecten op bijvoorbeeld ecologie.

Afgelopen zomer
De hitte en droogte van afgelopen zomer illustreren de gevolgen van klimaatverandering goed. Iedereen heeft direct of indirect de gevolgen (in verschillende mate) gevoeld. Of dit
nu verdorde grasvelden, een lagere opbrengst in de landbouw of juist een hogere omzet voor de horecaondernemer is. Verwacht wordt dat situaties zoals afgelopen zomer in de
toekomst vaker gaan voorkomen.

Analyse gevolgen klimaatverandering: klimaatstresstest
In dit document treft een analyse van de gevolgen van de klimaatverandering in het gebied van de huidige gemeente Groningen en gemeente Ten Boer. In deze zogeheten
‘klimaatstresstest’ worden de effecten van wateroverlast, overstromingen, extreem weer, hitte en droogte in beeld gebracht. Lees hier de rapportage van de Klimaatstresstest. 

Stresstest is begin
De stresstest markeert echter pas het begin. De gemeente wil graag met bewoners, ondernemers, instellingen of organisaties in onze gemeente samen aan de slag. De analyse is in eerste instantie bedoeld om bewoners te informeren en met bewoners het gesprek aan te gaan over de wijze waarop iedereen ook in de toekomst in onze gemeente kunnen blijven wonen en werken. In het kader van de stresstest is de gemeente dit gesprek al met grotere bedrijven, organisaties en instellingen gestart. Dit wil de gemeente Groningen nu ook verbreden naar de individuele bewoner en ondernemer. Bijvoorbeeld tijdens festivals als Let’s Gro.

 

De jaarlijkse netwerkdag van Operatie Steenbreek vindt dit jaar op 2 november plaats in Groningen: de plek waar het allemaal is begonnen! 

Aanmelden kan via deze link

Het programma (onder voorbehoud) van de dag ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

09.45 uur: Inloop

10.30 uur: Welkom door de wethouder van gemeente Groningen.

10.45 uur: Interview met voorzitter Wout Veldstra over de stand van zaken.

11.00 uur: Als woningcorporatie beheert en onderhoudt Nijestee niet alleen woningen, maar ook het groen rondom woningen. Dit doen zij regelmatig in samenspraak met hun huurders. Tijdens deze presentatie geven ze een beeld van de verschillende projecten die Nijestee in Groningen heeft uitgevoerd om de biodiversiteit rondom onze woningen te verbeteren en de leefomgeving van huurders te vergroenen en te ontstenen.

11.30 uur: Bioloog en hoogleraar Menno Schilthuizen laat zien hoe verstedelijking de evolutie van de natuur en dieren stuurt. In de toekomst leeft immers driekwart van de mensheid in de stad en gaat verstedelijkte omgeving steeds meer ruimte innemen. Een groot deel van de rest van het aardoppervlak is nodig voor landbouw, dus waar gaat de natuur dan naartoe? Naar de stad, toont Schilthuizen aan in Darwin in de stad (bron: Atlas contact)

12.30 uur: Pauze

13.30 uur: Meten is weten, dat geldt in het geval van klimaatadaptatie ook. Joost Verhagen van Cobra Adviseurs brengt relevante zaken als de mate van verharding, temperatuur, vochtstress of groenheid bijna live in beeld. Een praktische toepassing is bijvoorbeeld de detectie van versteende achtertuinen in combinatie met temperatuurverschillen en droogte.

14.00 uur: Gemeenten delen ervaringen rondom hun acties die zij in de afgelopen periode hebben uitgevoerd.

15.30 uur: Borrel en afsluiten

We hopen je te zien op 2 november

De ondernemers van het Oosterkwartier gaan samen met de gemeente de Oosterstraat een beetje groener maken. De afgelopen twee weken heeft de gemeente bij ca. 25 ondernemers in de Oosterstraat gevelgroen aangelegd. De ondernemers gaan dit zelf onderhouden.

Het project is het resultaat van een samenwerking tussen gemeente en ondernemers. Samen zochten ze naar relatief eenvoudige oplossingen die de straat aantrekkelijker maken voor ondernemers, bezoekers en inwoners. Vrijdag 29 juni heeft wethouder Joost van Keulen zijn bijdrage geleverd in aanleg van het groen, door een klimplant te planten bij Maxime, Oosterstraat 17. De straat is daarmee helemaal klaar voor de Oosterkwartier Zomermarkt op 30 juni. De geveltuintjes zijn onderdeel van de binnenstadsaanpak Ruimte voor jou. Meer weten? Www.ruimtevoorjou.groningen.nl

Verticaal en in bakken kun je ook prima tuinieren op een dakterras. Op het gemeentegebouw aan het Zuiderdiep vond onlangs een onttegelactie plaats van het eigen dakterras, dat tot voor kort versteend, saai en bij zon wel erg warm was.

Nu zijn bijen- en vlinderplanten zijn geplant en eetbare gewassen zoals aardbeien en kruiden. De druiven en blauwe regen die langs een pergola van buizen zijn geplant, zijn nu nog klein, maar over enkele jaren zullen die uitgegroeid zijn tot een groen dak boven de picknicktafel.